Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 21/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 315.00€ 330.00€
Ελλιποβαρής 300.00€ 320.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€