Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 21/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 315.00€ 330.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 320.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€