Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 21/01/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
370.00€
385.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
Ιταλική
260.00€
Scroll to Top