Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 20/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
410
Λίρες 2002-2005
410
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
Ελλιποβαρής
360
Ιταλική
310
Scroll to Top