Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 20/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 395.00 410.00
Ελλιποβαρής 360.00
Ιταλική 310.00