Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 20/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
09/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
400
Λίρες 2002-2005
410
440
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
420
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
420