Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 19/10/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
380.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
350.00€
Ιταλική
295.00€