Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 19/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
19/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
400
Λίρες 2002-2005
410
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
395
Ελλιποβαρής
345
Ιταλική
320
Scroll to Top