Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 19/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 385.00 400.00
Ελλιποβαρής 345.00
Ιταλική 320.00