Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 19/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/05/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
410
Λίρες 2002-2005
410
445
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
420
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
340
420
Scroll to Top