Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 19/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 305.00€ 320.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 295.00€
Ιταλική 260.00€ 275.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€