Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 18/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 373.00€ 390.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 350.00€
Ιταλική 295.00€ 305.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€