Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 18/08/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
24/06/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395
415
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
375
Ιταλική
350
Scroll to Top