Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 18/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
410
Λίρες 2002-2005
415
450
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
425
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
425
Scroll to Top