Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 18/04/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
05/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
415,00€
429.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
390.00€
Ιταλική
350.00€