Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 18/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 315.00€ 345.00€
Ελλιποβαρής 295.00€ 300.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€