Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 18/02/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
335.00€
355.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
295.00€
320.00€
Ιταλική
265.00 €