Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 17/12/21 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/02/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
362.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
335.00€
Ιταλική
265.00€