Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 17/11/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
17/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
405.00€
420.00€
Λίρες 2002-2005
400.00
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405.00€
Ελλιποβαρής
375.00€
Ιταλική
350.00
Scroll to Top