Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 17/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 373.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 290.00€ 325.00€
Λιβάνου 265.00€ 275.00€