Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 17/05/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
05/06/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
340.00€
355.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
330.00€
Ιταλική
285.00€
Scroll to Top