Δελτίο τιμών χρυσής λίρας 17/03/2020

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 300.00€ 335.00€
Ελλιποβαρής 280.00€ 300.00€
Ιταλική 260.00€ 275.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€