Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 17/01/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
28/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
363.00€
376.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
Ιταλική
265.00€