Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 16/09/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
13/07/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
385
400
Λίρες 2002-2005
410
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
340
Ιταλική
300
Scroll to Top