Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 16/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 385.00 400.00
Ελλιποβαρής 340.00
Ιταλική 300.00