Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 16/09/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 365.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€