Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 16/03/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/06/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395.00€
415.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
375.00€
Ιταλική
315.00€
Scroll to Top