Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 368.00€ 385.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 260.00€ 275.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€