Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 355.00€ 375.00€
Ελλιποβαρής 325.00€ 335.00€
Ιταλική 290.00€ 315.00€
Λιβάνου 265.00€ 275.00€