Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 395.00 410.00
Ελλιποβαρής 370.00
Ιταλική 320.00