Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 348.00€ 358.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 285.00€ 305.00€
Λιβάνου 255.00€ 265.00€