Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/09/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
28/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
348.00€
358.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
310.00€
330.00€
Ιταλική
285.00€