Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
30/05/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
390
415
Λίρες 2002-2005
415
465
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
425
Ελλιποβαρής
370
Ιταλική
350
425
Scroll to Top