Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/04/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
28/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
412,00€
425
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
390.00€
Ιταλική
350.00€