Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 15/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
02/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
375.00€
388.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
335.00€
Ιταλική
265.00€
Scroll to Top