Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
17/04/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
415
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
405
Ελλιποβαρής
385
Ιταλική
355
Scroll to Top