Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/10/2020 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 355.00€ 380.00 €
Ελλιποβαρής 310.00€ 320.00€
Ιταλική 295.00€ 305.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€