Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 395.00 410.00
Ελλιποβαρής 365.00
Ιταλική 330.00