Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 345.00€ 355.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 295.00€ 315.00€
Λιβάνου 215.00€ 235.00€