Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/09/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
31/01/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
365.00€
385.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
325.00€
340.00€
Ιταλική
285.00€