Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/12/2023
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400,00
420
Λίρες 2002-2005
425,00
480
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
410
430
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
430
Scroll to Top