Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 14/02/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
25/06/2024
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
372.00€
385.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
325.00€
Ιταλική
295.00€
Scroll to Top