Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 13/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 345.00€ 355.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 330.00€
Ιταλική 265.00 € 275.00 €
Λιβάνου 235.00€ 265.00€