Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 12/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 370.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 210.00€ 230.00€