Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 12/10/2020 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/12/2020
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
360.00€
385.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
325.00€
335.00€
Ιταλική
290.00€