Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 12/09/22 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετων 395.00 415.00
Ελλιποβαρής 350.00
Ιταλική 320.00