Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 368.00€ 378.00€
Ελλιποβαρής 320.00€ 335.00€
Ιταλική 285.00€ 295.00€
Λιβάνου 215.00€ 235.00€