Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/11/2021 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
11/11/2021
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
368.00€
378.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
320.00€
335.00€
Ιταλική
285.00€