Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/10/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
10/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
400
415
Λίρες 2002-2005
420
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
400
Ελλιποβαρής
385
Ιταλική
350
Scroll to Top