Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/07/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
07/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395.00€
415.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
380
Ιταλική
350
Scroll to Top