Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/05/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
05/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
395.00€
415.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
380.00€
Ιταλική
370.00€
Scroll to Top