Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/04/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
04/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
405,00€
420.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
370.00€
Ιταλική
310.00€
Scroll to Top