Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 11/01/22 (gold sovereign)

Λίρες
Αγορά
Πώληση
Τελευταία ενημέρωση:
01/11/2022
Λίρες Αγγλίας διαφόρων ετών
362.00€
375.00€
Λίρες 2002-2005
Λίρες Αγγλίας Νέας Κόπης
Ελλιποβαρής
315.00€
Ιταλική
290.00€
Scroll to Top