Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 10/11/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 362.00€ 370.00€
Ελλιποβαρής 330.00€ 350.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€