Δελτίο τιμών Χρυσής λίρας 10/09/2021 (gold sovereign)

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 350.00€ 360.00€
Ελλιποβαρής 315.00€ 335.00€
Ιταλική 290.00€ 325.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€